ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปรับปรุงเมื่อ 24 มิ.ย. 2565

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับพัฒนาห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ศาลปกครองในภูมิภาค ๕ แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองผ่านช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court/e-Admincourt) ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระยะที่ 3 ส่วนเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับพัฒนาห้องไต่สวน/ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courtrooms) ศาลปกครองในภูมิภาค ๕ แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองผ่านช่องทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court/e-Admincourt) ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระยะที่ 3 ส่วนเหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศข่าว 24 มิ.ย. 2565  |  อ่าน 5   |  ดูรายละเอียดข่าว