ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ปรับปรุงเมื่อ 28 เม.ย. 2564
วันที่ประกาศข่าว 28 เม.ย. 2564  |  อ่าน 561   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 8 ม.ค. 2564
วันที่ประกาศข่าว 8 ม.ค. 2564  |  อ่าน 666   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 5 ม.ค. 2564

ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 (โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court/e-Admincourt) ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระยะที่ 3 ส่วนที่เหลือ กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนตุลาการและให้บริการแก่คู่กรณีผ่าน Web mobile application)

ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 (โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court/e-Admincourt) ของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ระยะที่ 3 ส่วนที่เหลือ กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุนตุลาการและให้บริการแก่คู่กรณีผ่าน Web mobile application)

วันที่ประกาศข่าว 5 ม.ค. 2564  |  อ่าน 752   |  ดูรายละเอียดข่าว