รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 52/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 295/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองเชียงใหม่
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  10 กุมภาพันธ์ 2564
 • ผู้ฟ้องคดี
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวังเกียรติพิจิตร
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  16 สิงหาคม 2566
 • เวลานัด
  13:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 2 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  31 กรกฎาคม 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  15 มิถุนายน 2566
 • เวลานัด
  14:00น.- 16:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี