รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 107/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 161/2566
 • ศาลปกครอง
  ศาลปกครองระยอง
 • แผนกคดี
  งานคดีปกครอง
 • วันที่รับคำฟ้อง
  13 พฤษภาคม 2562
 • ผู้ฟ้องคดี
  นายโชคปรีดา โถวสกุล
 • ผู้ถูกฟ้องคดี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
 • เรื่องตามกรณีข้อพิพาท
  คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
 • วันที่นัด
  26 กรกฎาคม 2566
 • เวลานัด
  10:30น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
 • วันที่นัด
  29 มิถุนายน 2566
 • เวลานัด
  10:00น.- 12:00 น.
 • สถานที่
  ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
 • หมายเหตุ
  นั่งพิจารณาคดี