ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 พ.ย. 2564

รายงานประจำปี 2562

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พ.ย. 2563

รายงานประจำปี 2561

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 ม.ค. 2563

รายงานประจำปี 2560

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 ต.ค. 2561

รายงานประจำปี 2559

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พ.ย. 2560

รายงานประจำปี 2558

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 พ.ย. 2559

รายงานประจำปี 2557

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธ.ค. 2558

รายงานประจำปี 2556

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธ.ค. 2558

รายงานประจำปี 2555

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธ.ค. 2558

รายงานประจำปี 2554

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 ก.พ. 2556

รายงานประจำปี 2553

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธ.ค. 2558

รายงานประจำปี 2552

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธ.ค. 2555

รายงานประจำปี 2551

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 ธ.ค. 2558

รายงานประจำปี 2550

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 ธ.ค. 2555

รายงานประจำปี 2549

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธ.ค. 2555

รายงานประจำปี 2548

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธ.ค. 2555

รายงานประจำปี 2547

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 ธ.ค. 2555

รายงานประจำปี 2546

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ต.ค. 2555

รายงานประจำปี 2545

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ต.ค. 2555