ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง และสำนักงานศาลปกครอง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : Call Center ศาลปกครอง 1355 หรือ 021 411 111  (แผนที่) 
อีเมล : saraban@admincourt.go.th
 

 เฟสบุ๊คสำนักงานศาลปกครอง
 Line@ สำนักงานศาลปกครอง หรือค้นหา @admc 

1. ศาลปกครองกลาง โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดที่มิได้อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครองในภูมิภาค คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี 

สำนักงานศาลปกครอง

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 , Call Center ศาลปกครอง 1355 

2. ศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่

สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
: เลขที่ 333 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก (ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0 5310 7999 โทรสาร : 053-107336-8
เว็บศาลปกครองเชียงใหม่ : คลิก

3. ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล

สำนักงานศาลปกครองสงขลา
: 1111 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074 334 945-8   โทรสาร : 074 334 931
เว็บศาลปกครองสงขลา : คลิก

4. ศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
: เลขที่ 345 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 307 300-2   โทรสาร 044-307300-2 ต่อ 1122
เว็บศาลปกครองนครราชสีมา : คลิก

5. ศาลปกครองขอนแก่น โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
: เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 258 681-2  โทรสาร : 043 258 660
เว็บศาลปกครองขอนแก่น : คลิก

6. ศาลปกครองพิษณุโลก โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
: เลขที่ 111 หมู่ที่ 8 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055 909 550-9   โทรสาร : 055 909 560
เว็บศาลปกครองพิษณุโลก : คลิก

7. ศาลปกครองระยอง โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานศาลปกครองระยอง
: เลขที่ 777 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 
โทรศัพท์ : 038 694 513-30   โทรสาร : 038 694 511-12
เว็บศาลปกครองระยอง : คลิก

8. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร  

สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
: อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ นครศรีธรรมราช เลขที่ 345 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 075 355 130-5   โทรสาร : 075 355 137
เว็บศาลปกครองนครศรีธรรมราช : คลิก

9. ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี
อาคารเลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042 230 666 โทรสาร : 042 230 627
เว็บศาลปกครองอุดรธานี  : คลิก

10. ศาลปกครองอุบลราชธานี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
: เลขที่ 444 หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท (กิโลเมตรที่ 9) ตำบลเจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045 319 600-04 โทรสาร: 045 319600-4 ต่อ 119
เว็บศาลปกครองอุบลราชธานี : คลิก

11. ศาลปกครองเพชรบุรี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
: เลขที่ 980/98 ถนนเพชรเกษม ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032 709 400 โทรสาร : 032 709 444
เว็บศาลปกครองเพชรบุรี : คลิก

12. ศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์
: เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056 219 234  โทรสาร : 056 219 244
เว็บศาลปกครองนครสวรรค์ : คลิก

13. ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
: เลขที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 035-432-333

เว็บศาลปกครองสุพรรณบุรี : คลิก

14. ศาลปกครองภูเก็ต โดยมีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
: เลขที่ 33/3 หมู่5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์  076-397-400

เว็บศาลปกครองภูเก็ต : คลิก

15. ศาลปกครองยะลา โดยมีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานศาลปกครองยะลา 
: เลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ 073-362-462

เว็บศาลปกครองยะลา : คลิก