ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การเลือกตั้ง

กกต. ไม่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ... ศาลปกครองตรวจสอบได้หรือไม่ (อ่าน 10) [9 ก.ค. 2562]
การเพิกถอนใบส้มของ กกต. ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองครับ!!! (อ่าน 36) [17 มิ.ย. 2562]
เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ... ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสียหาย (อ่าน 381) [18 ก.ค. 2557]
เหตุใด ? คดีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง /ครองธรรม (อ่าน 89) [24 ม.ค. 2557]
กระบวนการเลือกตั้งไม่ชอบ ... ศาลปกครองเพิกถอนได้หรือไม่ ? (อ่าน 117) [21 มิ.ย. 2555]
ขู่เข็ญ จูงใจ ใช้อิทธิพล ... เป็น "การกระทำอื่นใด" ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง หรือไม่ ? (อ่าน 140) [21 มิ.ย. 2555]