ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การบริหารงานบุคคล

เทศบาลไม่ต่อสัญญาพนักงานจ้าง...โดยอ้างเหตุลดค่าใช้จ่าย (อ่าน 4) [4 ธ.ค. 2563]
สั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้...เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 892) [10 ก.ค. 2563]
อายุเกิน 60 ปี จะเป็น... อธิการบดี ได้หรือไม่ !? (อ่าน 541) [10 ก.ค. 2563]
สั่งให้ออกจากราชการโดยอาศัยข้อมูลเชิงสถิติ ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ (อ่าน 532) [10 ก.ค. 2563]
ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" ไม่ตรงตามความต้องการของคณะ (อ่าน 13) [18 มิ.ย. 2563]
อายุเกิน 60 ปี ไม่ต้องห้ามเป็นอธิการบดี มรภ. ธนบุรี (อ่าน 49) [27 พ.ค. 2563]
เกษียณอายุราชการ.....เป็นอธิการบดีได้หรือไม่? (อ่าน 34) [7 พ.ค. 2563]
สั่งให้พันตำแหน่งได้....เมื่อหมดความไว้วางใจในการทำงานแล้ว (อ่าน 89) [27 เม.ย. 2563]
กำหนดเกรดเฉลี่ยเพื่อสมัครเป็นอาจารย์ .... เป็นธรรมหรือไม่? (อ่าน 841) [9 ม.ค. 2563]
ถูกให้ออกจากราชการเพราะใช้หลักฐาน สด. 43 ปลอม ! (อ่าน 36) [9 ธ.ค. 2562]