ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

ป่วยโรคซึมเศร้า ... อ้างเป็นเหตุยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลาได้หรือไม่ ? (อ่าน 54) [21 เม.ย. 2565]
หน่วยงานไม่คืนทรัพย์ที่ยึดไว้ ... ฟ้องศาลปกครองได้ ไม่มีกำหนดเวลา ! (อ่าน 94) [8 เม.ย. 2565]
ยอมรับสภาพหนี้ มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง !? (อ่าน 98) [29 มี.ค. 2565]
ไม่แก้ไขคำฟ้องภายในเวลาที่ศาลกำหนด หมดสิทธิไปต่อ !! (อ่าน 30) [29 มี.ค. 2565]
ไม่ส่งสำเนาคำฟ้องตามคำสั่งศาล ... มีผลอย่างไร ? (อ่าน 60) [24 มี.ค. 2565]
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 59) [10 มี.ค. 2565]
ยังไม่อุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีฯ … ยังฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้ !? (อ่าน 51) [1 มี.ค. 2565]
ผู้ค้าถูกสั่งให้ออกจากอาคารที่อาจไม่ปลอดภัย : ฟ้องคดีอย่างไรให้ถูกต้อง ! (อ่าน 16) [1 ก.พ. 2565]
อย่าเผลอ ... ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในคำฟ้อง ! (อ่าน 35) [20 ม.ค. 2565]
ฟ้องเพิกถอนการใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ประกอบกิจการที่ก่อมลพิษ : ฟ้องได้ไม่มีกำหนดเวลา (อ่าน 18) [20 ต.ค. 2564]