ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อื่น ๆ

ยอมรับสภาพหนี้ มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลง !? (อ่าน 98) [29 มี.ค. 2565]
ละเมิด : การกระทำที่ต้องมีผลโดยตรงให้เกิดความเสียหาย ! (อ่าน 21) [18 มี.ค. 2565]
ดำเนิน “คดีปกครอง” ทางอิเล็กทรอนิกส์ง่าย ๆ ได้ที่บ้าน (อ่าน 35) [1 ก.พ. 2565]
อย่าเผลอ ... ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพในคำฟ้อง ! (อ่าน 35) [20 ม.ค. 2565]
ยื่นอุทธรณ์อย่างไร ... ให้ศาลรับ ! (อ่าน 73) [26 พ.ย. 2564]
ละเมิดอำนาจศาล...เหตุขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยผู้มอบอำนาจไม่ประสงค์ ! (อ่าน 30) [20 เม.ย. 2564]
บันทึก สด.43 ผิด ... แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน (อ่าน 187) [10 ก.ค. 2563]
ถูกปรับทางปกครอง ... เพราะตั้งโรงแรมแต่ไม่มีผู้จัดการ !! (อ่าน 22) [13 พ.ย. 2562]
"แปลงเพศแล้ว ... ขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ ?" (อ่าน 9) [30 พ.ค. 2562]
“นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา”... เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ต่างกัน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ? (อ่าน 63) [30 เม.ย. 2562]