ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อื่น ๆ

ละเมิดอำนาจศาล...เหตุขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลโดยผู้มอบอำนาจไม่ประสงค์ ! (อ่าน 19) [20 เม.ย. 2564]
บันทึก สด.43 ผิด ... แต่ชีวิตไม่เปลี่ยน (อ่าน 157) [10 ก.ค. 2563]
ถูกปรับทางปกครอง ... เพราะตั้งโรงแรมแต่ไม่มีผู้จัดการ !! (อ่าน 17) [13 พ.ย. 2562]
"แปลงเพศแล้ว ... ขอแก้ไขคำนำหน้านามและเพศในทะเบียนราษฎรได้หรือไม่ ?" (อ่าน 9) [30 พ.ค. 2562]
“นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา”... เงื่อนไขประกันภัยรถยนต์ต่างกัน ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือไม่ ? (อ่าน 30) [30 เม.ย. 2562]
17 ปี ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน (อ่าน 41) [31 ก.ค. 2561]
การรถไฟแห่งประเทศไทย...ให้เช่าแผงค้า "ตลาดนัดจตุจักร" ได้หรือไม่ ? (อ่าน 11) [9 ก.ค. 2561]
"มีพฤติการณ์ที่จำเป็น" ...ขอขยายระยะเวลายื่นคำอุทธรณ์ได้ (อ่าน 34) [24 พ.ค. 2561]
เป็น "โรคฉี่หนู" ถือเป็นกรณี "มีความจำเป็นและมีเหตุอันสมควร" ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ ... หรือไม่ ? (อ่าน 22) [14 ก.ย. 2560]
"สภาพร้ายแรง" ที่อาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง "ไม่เป็นกลาง" !! (อ่าน 215) [13 มิ.ย. 2560]