ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาล

หมอวินิจฉัยโรคผิด จะใช้สิทธิเรียกร้องที่ศาลไหน ? (อ่าน 44) [28 มิ.ย. 2564]
ถูกรถหลวงชน ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลไหน ? (อ่าน 14) [11 มี.ค. 2564]
ฟ้องนายทะเบียนฯ เหตุกรรมการถูกปลด...โดยไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริง !! (อ่าน 137) [13 ม.ค. 2564]
เทศบาลไม่ต่อสัญญาเช่าแผงตลาด ยื่นฟ้องได้ที่ศาลใด ? (อ่าน 249) [27 พ.ย. 2563]
ข้อพิพาทจากการเช่าที่ดินรัฐเพื่อการพาณิชย์ อยู่ในอำนาจของศาลใด ? (อ่าน 285) [10 ก.ค. 2563]
ข้อพิพาทจากการเช่าที่ดินรัฐเพื่อการพาณิชย์ อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 38) [27 เม.ย. 2563]
ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันแรงงานจะยื่นอุทธรณ์ในวันถัดไปได้หรือไม่ ? (อ่าน 532) [9 มี.ค. 2563]
ซื้อที่ดินจากธนาคารของรัฐแล้วเนื้อที่ขาด : ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลใด? (อ่าน 33) [9 ธ.ค. 2562]
เสียหายจากการบังคับคดีแพ่ง ฟ้องเรียกร้องที่ศาลปกครองได้ไหม? (อ่าน 8) [13 มิ.ย. 2562]
เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ผิด ... เจ้าของทรัพย์ฟ้องกรมบังคับคดีให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ที่ศาลไหน ! (อ่าน 65) [11 ก.พ. 2562]