ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาล

แพทย์เรือนจำไม่ออกใบสั่งยา (เวชสำอาง) ให้ ... เป็นคดีปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 19) [7 ต.ค. 2564]
น้ำไหลจาก “รถบรรทุกขยะ” ทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม : ฟ้องศาลปกครองได้ไหม ? (อ่าน 69) [3 ก.ย. 2564]
หมอวินิจฉัยโรคผิด จะใช้สิทธิเรียกร้องที่ศาลไหน ? (อ่าน 11) [28 มิ.ย. 2564]
ถูกรถหลวงชน ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลไหน ? (อ่าน 21) [11 มี.ค. 2564]
ฟ้องนายทะเบียนฯ เหตุกรรมการถูกปลด...โดยไม่มีการประชุมผู้ถือหุ้นจริง !! (อ่าน 158) [13 ม.ค. 2564]
เทศบาลไม่ต่อสัญญาเช่าแผงตลาด ยื่นฟ้องได้ที่ศาลใด ? (อ่าน 283) [27 พ.ย. 2563]
ข้อพิพาทจากการเช่าที่ดินรัฐเพื่อการพาณิชย์ อยู่ในอำนาจของศาลใด ? (อ่าน 310) [10 ก.ค. 2563]
ข้อพิพาทจากการเช่าที่ดินรัฐเพื่อการพาณิชย์ อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 43) [27 เม.ย. 2563]
ครบกำหนดอุทธรณ์ในวันแรงงานจะยื่นอุทธรณ์ในวันถัดไปได้หรือไม่ ? (อ่าน 566) [9 มี.ค. 2563]
ซื้อที่ดินจากธนาคารของรัฐแล้วเนื้อที่ขาด : ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลใด? (อ่าน 39) [9 ธ.ค. 2562]