ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : อำนาจศาล

โต้แย้งการประเมินภาษี...ฟ้องคดีที่ศาลใด ? (อ่าน 85) [18 พ.ค. 2565]
หน่วยงานไม่คืนทรัพย์ที่ยึดไว้ ... ฟ้องศาลปกครองได้ ไม่มีกำหนดเวลา ! (อ่าน 94) [8 เม.ย. 2565]
ต้องส่งมติ ครม. ให้ศาล รธน. วินิจฉัยความชอบหรือไม่ ? (อ่าน 26) [13 ม.ค. 2565]
จับกุมล่าช้า – จับกุมผิดตัว : ฟ้องศาลไหน ? (อ่าน 19) [13 ม.ค. 2565]
ฟ้องเพิกถอนมติให้พิมพ์ลอตเตอรี่เพิ่ม ! (อ่าน 54) [17 ธ.ค. 2564]
เรียกค่าเสียหาย : เหตุเสียชีวิตจากกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง (อ่าน 34) [19 พ.ย. 2564]
ถูก ธ.ก.ส. ยึด น.ส. 3 ก. จะฟ้องคดีที่ศาลใด ? (อ่าน 32) [4 พ.ย. 2564]
ปฏิเสธการรักษาเพราะไม่ยอมให้ถอนฟัน … ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลใด ? (อ่าน 20) [20 ต.ค. 2564]
แพทย์เรือนจำไม่ออกใบสั่งยา (เวชสำอาง) ให้ ... เป็นคดีปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 11) [7 ต.ค. 2564]
น้ำไหลจาก “รถบรรทุกขยะ” ทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม : ฟ้องศาลปกครองได้ไหม ? (อ่าน 61) [3 ก.ย. 2564]