ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

ไม่ต่อสัญญาจ้างทั้งที่ผลงานดี ... เพื่อรับสมัครคนใหม่ได้หรือไม่ ? (อ่าน 74)   [25 พ.ค. 2565]
ผิดนัดชำระหนี้ เพราะกรรมการตรวจรับงานนานถึง 39 วัน !! (อ่าน 2) [21 เม.ย. 2565]
การใช้สิทธิ “ยื่นคัดค้าน” ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ! (อ่าน 59) [10 มี.ค. 2565]
บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร ! (อ่าน 52) [6 ม.ค. 2565]
ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงาน ... ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 31) [23 ธ.ค. 2564]
การแสดงเจตนาของราษฎร...ที่เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน (อ่าน 60) [9 ธ.ค. 2564]
ทำสวนหย่อมทับทางสาธารณะ ... เจ้าหน้าที่ต้องสั่งรื้อถอน ! (อ่าน 34) [2 ธ.ค. 2564]
ไม่แจ้งความบกพร่องจนงานแล้วเสร็จ : ปฏิเสธไม่จ่ายค่าจ้าง ไม่ได้ ! (อ่าน 42) [26 พ.ย. 2564]
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ... เพราะรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ! (อ่าน 20) [11 พ.ย. 2564]
เพิกถอนการบรรจุครูผู้ช่วย ... จากเหตุร้องเรียนทุจริตการสอบ ! (อ่าน 44) [4 พ.ย. 2564]