ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น

หน่วยงานจัดซื้อไม่ถูกระเบียบ ไม่เป็นเหตุปฏิเสธชำระเงิน ! (อ่าน 27)   [21 มิ.ย. 2564]
ต้องพ้นจากตำแหน่ง...เพราะช่วยแก้ปัญหาลูกบ้าน “แต่กลับทะเลาะวิวาทเสียเอง” (อ่าน 61) [7 มิ.ย. 2564]
เกือบต้องรับผิด…จากเหตุแจกเสื้อในงานประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 22) [7 มิ.ย. 2564]
ถมดินรุกล้ำทางสาธารณะ : ผู้ใช้ทางฟ้องได้ ไม่มีกำหนดเวลา ?! (อ่าน 4) [31 พ.ค. 2564]
สร้างถนนคอนกรีตฯ ... เกินแนวเขตที่ดินอุทิศ : ทายาทมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ! (อ่าน 12) [24 พ.ค. 2564]
อบต. สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา ... มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 64) [24 พ.ค. 2564]
เลี้ยงหมู...อย่าให้เดือดร้อนถึงเพื่อนบ้าน (อ่าน 8) [17 พ.ค. 2564]
เบิกจ่ายเงินล่าช้า : ไม่ยอมลงนาม...เพราะเอกสารยังไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 67) [20 เม.ย. 2564]
อุบัติเหตุบนทางเท้า .. หน่วยงานต้องรับผิดทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 108) [2 เม.ย. 2564]
วันที่รู้ถึงเหตุฟ้องคดี ... กรณีเทศบาลสร้างรั้วปิดทางเข้า – ออก สู่ถนนสาธารณะ (อ่าน 21) [23 มี.ค. 2564]