ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

หน่วยงานจัดซื้อไม่ถูกระเบียบ ไม่เป็นเหตุปฏิเสธชำระเงิน ! (อ่าน 48) [21 มิ.ย. 2564]
อบต. สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา ... มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 16) [24 พ.ค. 2564]
ลาออกจาก อบต. ไป อบจ. : ขอลดเบี้ยปรับตามสัญญาทุนที่ทำกับ อบต. (อ่าน 15) [27 เม.ย. 2564]
อ้างความผิดพลาดภายในหน่วยงาน ... เพื่อยังไม่ต้องชำระค่าจ้างได้หรือไม่ ? (อ่าน 165) [28 ธ.ค. 2563]
เสียหายเพราะถูกเปลี่ยนแปลงสัญญา...โดยอ้างแผนปรับปรุงอัตรากำลัง !? (อ่าน 9) [25 ธ.ค. 2563]
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว .... เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 50) [2 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 519) [2 พ.ย. 2563]
สัญญาชำระค่าบริการ e-Auction เป็นสัญญาทางปกครอง (อ่าน 184) [29 ก.ย. 2563]
นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 23) [7 ส.ค. 2563]
ผลของการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ! (อ่าน 590) [7 ส.ค. 2563]