ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

น้ำท่วมจากฝนตกตามฤดู ... ถือเป็น “เหตุสุดวิสัย” ที่ขอขยายเวลาก่อสร้างได้หรือไม่ ? (อ่าน 28) [30 ก.ย. 2564]
หวยออนไลน์ : เอกชนฟ้องขอให้ศาลสั่งเลิกสัญญาจ้าง ! (อ่าน 32) [2 ส.ค. 2564]
ไม่ต่อสัญญาจ้าง … เพราะเปลี่ยนเป็นจ้างเหมาบริการแทน (อ่าน 25) [2 ส.ค. 2564]
หน่วยงานจัดซื้อไม่ถูกระเบียบ ไม่เป็นเหตุปฏิเสธชำระเงิน ! (อ่าน 28) [21 มิ.ย. 2564]
อบต. สั่งซื้อผ้าห่มกันหนาวด้วยวาจา ... มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 44) [24 พ.ค. 2564]
ลาออกจาก อบต. ไป อบจ. : ขอลดเบี้ยปรับตามสัญญาทุนที่ทำกับ อบต. (อ่าน 58) [27 เม.ย. 2564]
อ้างความผิดพลาดภายในหน่วยงาน ... เพื่อยังไม่ต้องชำระค่าจ้างได้หรือไม่ ? (อ่าน 167) [28 ธ.ค. 2563]
เสียหายเพราะถูกเปลี่ยนแปลงสัญญา...โดยอ้างแผนปรับปรุงอัตรากำลัง !? (อ่าน 32) [25 ธ.ค. 2563]
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว .... เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 118) [2 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 607) [2 พ.ย. 2563]