ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

การจดทะเบียนที่ดินถูกเพิกถอน ... ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือไม่ ? (อ่าน 9) [27 ก.ค. 2564]
โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ ต้องตราเป็นกฎหมายเท่านั้น !! (อ่าน 51) [17 พ.ค. 2564]
ใครต้องจัดการกับผู้บุกรุกจัดตั้งตลาดใน “ที่ดินเอกชน” (อ่าน 9) [3 พ.ค. 2564]
แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน...ในหมู่บ้านที่ไม่ได้ขออนุญาตจัดสรร : มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 144) [11 มี.ค. 2564]
ระยะเวลาฟ้องคดี ... กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ออกโฉนดให้เนื่องจากมีผู้คัดค้าน ! (อ่าน 165) [2 พ.ย. 2563]
ผลของการซื้อขายที่ดิน ส.ป.ก. : เป็นโมฆะหรือไม่ ? (อ่าน 30) [10 ก.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 29) [10 ก.ค. 2563]
แผ่นพับโฆษณาขายบ้าน มีผลผูกพันเพียงใด ? (อ่าน 79) [27 พ.ค. 2563]
ไม่อนุญาตให้ตัดไม้ ... อาจกลายเป็นละเลยต่อหน้าที่ (อ่าน 35) [24 ก.พ. 2563]
ซื้อ-ขาย ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 : เป็นโมฆะ ! (อ่าน 30) [20 ธ.ค. 2562]