ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ปัญหาแนวเขตท่อส่งก๊าซธรรมชาติ … พาดผ่านที่ดินประชาชน ! (อ่าน 69) [5 พ.ค. 2565]
เดือดร้อนเพราะสร้างถนน…แต่ไม่สร้างท่อระบายน้ำ ! (อ่าน 23) [5 พ.ค. 2565]
อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน … ทั้งที่มีข้อพิรุธชัดแจ้ง : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 51) [27 เม.ย. 2565]
ที่ดินทำเลเดียวกัน … แต่ได้ค่าทดแทนไม่เท่ากัน เป็นธรรมหรือ !? (อ่าน 54) [27 เม.ย. 2565]
หน่วยงานไม่คืนทรัพย์ที่ยึดไว้ ... ฟ้องศาลปกครองได้ ไม่มีกำหนดเวลา ! (อ่าน 39) [8 เม.ย. 2565]
ละเมิด : การกระทำที่ต้องมีผลโดยตรงให้เกิดความเสียหาย ! (อ่าน 21) [18 มี.ค. 2565]
โอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผิดบัญชี : ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยหรือไม่ ? (อ่าน 62) [18 มี.ค. 2565]
เมื่อสนามกีฬา ... มาพร้อมปัญหาน้ำท่วม ! (อ่าน 62) [10 มี.ค. 2565]
ที่ดินติดถนนสองด้าน แต่ได้ค่าทดแทนเท่าด้านเดียว ... เป็นธรรมหรือ ? (อ่าน 105) [1 มี.ค. 2565]
สิทธิของผู้อยู่อาศัย ... เมื่อมีสนามบินมาตั้งอยู่ใกล้บ้าน ! (อ่าน 29) [20 ม.ค. 2565]