ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ฝังกลบขยะไม่ถูกหลัก ... ต้นข้าวข้างเคียงตาย : ชดใช้ค่าเสียหายด้วย ! (อ่าน 37)   [15 ต.ค. 2564]
ไฟฟ้ารั่ว... แม้ไม่ได้เป็นผู้ต่อโยงไฟฟ้า : แต่เมื่อไม่ตรวจตราจึงต้องรับผิด ! (อ่าน 38) [23 ก.ย. 2564]
คำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ... ต้องยื่นภายในกำหนดเวลาใด ? (อ่าน 19) [10 ก.ย. 2564]
น้ำไหลจาก “รถบรรทุกขยะ” ทำให้รถจักรยานยนต์ล้ม : ฟ้องศาลปกครองได้ไหม ? (อ่าน 49) [3 ก.ย. 2564]
ไม่ใช่ผู้มีโอกาสชนะประมูล ... เรียกร้องค่าเสียหายจากการประมูลไม่ชอบได้หรือไม่ ? (อ่าน 70) [3 ก.ย. 2564]
“หน่วยงานของรัฐละเมิดกันเอง” ใช้สิทธิเรียกร้องเหมือนบุคคลภายนอกหรือไม่ ? (อ่าน 21) [27 ส.ค. 2564]
ปักเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าเอกชน ... ต้องไม่เดือดร้อนเกินสมควร ! (อ่าน 9) [27 ก.ค. 2564]
การจดทะเบียนที่ดินถูกเพิกถอน ... ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือไม่ ? (อ่าน 9) [27 ก.ค. 2564]
เพื่อนบ้านจอดรถ-วางของ ขวางทางเข้าบ้าน : เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย (อ่าน 4) [20 ก.ค. 2564]
จ่ายเงินเดือนล่าช้าแค่วันเดียว ... ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ? (อ่าน 77) [12 ก.ค. 2564]