ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ปักเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าเอกชน ... ต้องไม่เดือดร้อนเกินสมควร ! (อ่าน 19)   [27 ก.ค. 2564]
การจดทะเบียนที่ดินถูกเพิกถอน ... ต้องคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือไม่ ? (อ่าน 6)   [27 ก.ค. 2564]
เพื่อนบ้านจอดรถ-วางของ ขวางทางเข้าบ้าน : เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย (อ่าน 31) [20 ก.ค. 2564]
จ่ายเงินเดือนล่าช้าแค่วันเดียว ... ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ ? (อ่าน 94) [12 ก.ค. 2564]
ต้องร่วมรับผิด ... เพราะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่คัดค้านว่าไม่ใช่การเสนอ 2 ราคา ! (อ่าน 27) [5 ก.ค. 2564]
ฝาครอบโคมไฟจราจรหล่นใส่หัว… สาหัส : หน่วยงานต้องรับผิดชอบ !! (อ่าน 76) [5 ก.ค. 2564]
วันที่หลักประกันซองมีผลใช้บังคับ ... เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันประมูล ! (อ่าน 73) [5 ก.ค. 2564]
เกือบต้องรับผิด…จากเหตุแจกเสื้อในงานประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 66) [7 มิ.ย. 2564]
ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ... เพราะไม่แจ้งผล “เบี้ยคนชรา” (อ่าน 66) [31 พ.ค. 2564]
เทศบาลวางท่อระบายน้ำไม่เหมาะสม... น้ำไหลกัดเซาะที่ดินชาวบ้าน : ต้องแก้ไข !? (อ่าน 6) [31 พ.ค. 2564]