ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเลย/ล่าช้า

เพื่อนบ้านจอดรถ-วางของ ขวางทางเข้าบ้าน : เจ้าพนักงานช่วยจัดการด้วย (อ่าน 31) [20 ก.ค. 2564]
ฟ้องขอให้ “แปรสภาพถ้อยคำ” ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นเอกสาร (อ่าน 37) [14 มิ.ย. 2564]
สร้างป้ายใหญ่เกินที่ได้รับอนุญาต ... ตาวิเศษเห็นนะ ! (อ่าน 39) [7 มิ.ย. 2564]
ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ... เพราะไม่แจ้งผล “เบี้ยคนชรา” (อ่าน 66) [31 พ.ค. 2564]
ลงทะเบียนไว้ก่อน ... แม้ยังไม่มีที่ดินที่จะจัดสรร จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้อง ! (อ่าน 19) [28 พ.ค. 2564]
ยังไม่พ้นหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค ... เพราะยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ! (อ่าน 18) [3 พ.ค. 2564]
ใครต้องจัดการกับผู้บุกรุกจัดตั้งตลาดใน “ที่ดินเอกชน” (อ่าน 9) [3 พ.ค. 2564]
ร้องทุกข์ว่าลิฟต์และเครื่องทำน้ำร้อนไม่ปลอดภัย : ต้องเร่งดำเนินการในเวลาที่สมควร (อ่าน 27) [27 เม.ย. 2564]
ข้างบ้านสร้างรั้วสูง 4 เมตร บดบังการมองเห็น : เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ ? (อ่าน 272) [11 มี.ค. 2564]
ท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ : ต้องมีหนังสือร้องขอ...ก่อนฟ้องคดีหรือไม่ ? (อ่าน 403) [11 มี.ค. 2564]