ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : วินัย

ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง... ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน ! (อ่าน 18) [23 ก.ย. 2564]
คงความเห็นให้จัดซื้อ ... ทั้งที่รู้แล้วว่าอยู่ในแนวเขตเวนคืน : ต้องโทษทางวินัย !! (อ่าน 4) [2 ส.ค. 2564]
รู้ว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรม ยังนำมาใช้... โทษถึงขั้นไล่ออก ! (อ่าน 809) [12 ก.ค. 2564]
ลงโทษนักศึกษาทะเลาะวิวาท... ข้ามขั้นตอนการให้โอกาสชี้แจงไม่ได้ !! (อ่าน 25) [21 มิ.ย. 2564]
“ขาดราชการ” ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง...ลงโทษได้โดยไม่จำต้องตั้งกรรมการสอบสวน (อ่าน 73) [14 มิ.ย. 2564]
ต้องพ้นจากตำแหน่ง...เพราะช่วยแก้ปัญหาลูกบ้าน “แต่กลับทะเลาะวิวาทเสียเอง” (อ่าน 124) [7 มิ.ย. 2564]
เบิกจ่ายเงินล่าช้า : ไม่ยอมลงนาม...เพราะเอกสารยังไม่ถูกต้อง ! (อ่าน 29) [20 เม.ย. 2564]
ยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านแต่ยอมความกันแล้ว : ขอลดโทษได้ไหม ? (อ่าน 74) [23 ก.พ. 2564]
กำนันเล่นพนัน : แม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือก็อาจพ้นจากตำแหน่งได้ (อ่าน 714) [29 ม.ค. 2564]
ตำรวจเล่นไฮโล...อาญาลงโทษปรับ...แต่วินัยถึงขั้นไล่ออก ! (อ่าน 17) [25 ธ.ค. 2563]