ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

อาการแพ้จากโรคประจำตัว ... เหตุไม่ได้ค่าเสียหายจากการสลายการชุมนุม (อ่าน 17) [19 ก.ค. 2564]
รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !? (อ่าน 35) [28 มิ.ย. 2564]
ลงโทษนักศึกษาทะเลาะวิวาท... ข้ามขั้นตอนการให้โอกาสชี้แจงไม่ได้ !! (อ่าน 26) [21 มิ.ย. 2564]
“คุณวุฒิการศึกษาไม่ผ่านการรับรอง” เหตุเลิกจ้างเพราะสั่งบรรจุโดยผิดหลง ! (อ่าน 51) [14 มิ.ย. 2564]
กรรมการพิจารณาคำขอย้ายของตนเอง ... ไม่ได้ !! เพราะถือว่ามีส่วนได้เสีย (อ่าน 47) [24 พ.ค. 2564]
สร้างบ้านพักล่วงล้ำทะเล : จั่งซี้...ต้องรื้อถอน ! (อ่าน 28) [2 เม.ย. 2564]
ยอดค่าโทรสูงผิดปกติ ! ร้องให้ค่ายสัญญาณมือถือชี้แจงได้ (อ่าน 171) [23 มี.ค. 2564]
คำสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง ต้องแจ้งไปยังที่ทำงานหรือไม่ ? (อ่าน 40) [11 มี.ค. 2564]
ปิดบังค่าธรรมเนียมศาลลูกความ...ผิดมรรยาททนายความ ! (อ่าน 339) [29 ก.ย. 2563]
บริหารงบประมาณส่อไปในทางทุจริต ก็มีสิทธิ...พ้นจากตำแหน่งได้ ! (อ่าน 780) [29 ก.ย. 2563]