ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

ดับฝันอะพาร์ตเมนต์คุณป้า : เปลี่ยนบ้านเป็นหอพัก ต้องได้รับอนุญาตก่อน ! (อ่าน 77)   [25 พ.ค. 2565]
พ้นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ... เพราะทุจริตเก็บเงินกู้ (SML) (อ่าน 41) [10 พ.ค. 2565]
อนุญาตให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน … ทั้งที่มีข้อพิรุธชัดแจ้ง : ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ! (อ่าน 51) [27 เม.ย. 2565]
โฆษณาเกินเวลา … เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ !? (อ่าน 70) [8 เม.ย. 2565]
ส่ง sms ไม่สุภาพให้ผู้ร่วมงาน : อ้างว่าสนิท ผิดวินัยหรือไม่ ? (อ่าน 103) [10 มี.ค. 2565]
ผู้ค้าถูกสั่งให้ออกจากอาคารที่อาจไม่ปลอดภัย : ฟ้องคดีอย่างไรให้ถูกต้อง ! (อ่าน 16) [1 ก.พ. 2565]
บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเจ้าปัญหา... เพราะมีหมึกซึมทับช่องกาหมายเลขผู้สมัคร ! (อ่าน 52) [6 ม.ค. 2565]
ผู้นำท้องถิ่นจ้างลูกทำงาน ... ต้องหลุดจากตำแหน่งทุกกรณีหรือไม่ ? (อ่าน 31) [23 ธ.ค. 2564]
ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง ... เพราะรับรองข้อมูลความเสียหายเป็นเท็จ ! (อ่าน 20) [11 พ.ย. 2564]
เพิกถอนการบรรจุครูผู้ช่วย ... จากเหตุร้องเรียนทุจริตการสอบ ! (อ่าน 44) [4 พ.ย. 2564]