ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : คำสั่งทางปกครอง

ชนะเลือกตั้ง แต่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน... เพราะแจกเสื้อเป็นเหตุ สังเกตได้ !! (อ่าน 55) [23 ก.ย. 2564]
ลงโทษลดชั้นผู้ต้องขัง... ต้องมีพฤติการณ์กระทำความผิดที่ชัดเจน ! (อ่าน 18) [23 ก.ย. 2564]
กรรมการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่ง ! เพราะทำสัญญาซื้อขายโดยไม่ได้ให้คู่สัญญาวางหลักประกัน (อ่าน 38) [20 ส.ค. 2564]
มีพฤติการณ์ส่อทุจริตและไม่น่าเชื่อถือ ... ไม่อาจเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ (อ่าน 26) [9 ส.ค. 2564]
อาการแพ้จากโรคประจำตัว ... เหตุไม่ได้ค่าเสียหายจากการสลายการชุมนุม (อ่าน 46) [19 ก.ค. 2564]
รื้อเกาะกลางถนนผิดไปจากแผนผังโครงการ ... ต้องทำให้เหมือนเดิม !? (อ่าน 38) [28 มิ.ย. 2564]
ลงโทษนักศึกษาทะเลาะวิวาท... ข้ามขั้นตอนการให้โอกาสชี้แจงไม่ได้ !! (อ่าน 25) [21 มิ.ย. 2564]
“คุณวุฒิการศึกษาไม่ผ่านการรับรอง” เหตุเลิกจ้างเพราะสั่งบรรจุโดยผิดหลง ! (อ่าน 885) [14 มิ.ย. 2564]
กรรมการพิจารณาคำขอย้ายของตนเอง ... ไม่ได้ !! เพราะถือว่ามีส่วนได้เสีย (อ่าน 27) [24 พ.ค. 2564]
สร้างบ้านพักล่วงล้ำทะเล : จั่งซี้...ต้องรื้อถอน ! (อ่าน 67) [2 เม.ย. 2564]