ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Filing of A Case concerning The Protection of Public interest
Filing of A Case concerning The Protection of Public interest

In the case of filing the case with Court requesting the Court to revoke the resolution of the Provincial  Land Reform Committee which permitted a person to use land  in  the  land  reform  area   for   business   operation   of   cassava   drying   yard, such case should be filed with the Court within  ninety days as from the date the cause of action was known  or should have been  known. In this case, when the Plaintiff  filed a complaint with the Damrongtha m Provincial Center, it was deemed that the Plaintiff had  known  or  should  have  known  the  cause  of  action.  When  the  Plaintiff   filed the aforementioned case after the said prescription, it was considered that the Plaintiff filed the case after the lapse of time within which an administrative case could be filed. However, the grievances from d ust, noise pollution, and foul odor as the  result  of business operation of cassava drying yard might adversely affect not only the Plaintiff whom his  house  located  nearby  the  business  establishment  but  also  the  residents who Lived around such area; additionally, these grieva nces might negatively  affect people who passed by this area, as well. It was deemed that it was a filing of a case concerning the protection of public interest which it might be filed at  any  time according to Section 52, paragraph one of the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999). The Administrative Courts therefore accepted the case for trial and adjudication even after the lapse  of time  for filing such case.ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 พ.ค. 2565, 11:02 น. | กลับขึ้นด้านบน |