ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Requiring The Compensation for The Damage Arising from The Police’s Performance of Duties
Requiring The Compensation for The Damage Arising from The Police’s Performance of Duties

The action of the State Official in exercising the power under the Criminal Procedure Code or other laws, which prescribes the rules and procedure for punishing the person committing an offence, was a proceeding in accordance with the criminal justice process. It was not the exercise of administrative power which fell under the competence of the Administrative Courts. According to Section 11 paragraph one of Liability for Wrongful Acts of Officials Act, B.E. 2539 (1996), when the Plaintiff was aggrieved or injured in consequence of using the arrest warrant to the wrong person by the Inquiry Official, the Plaintiff had the right to file the application with the State agency to consider the payment of compensation for such damage. In the case where the State agency refused the payment thereof, the Plaintiff had to file the case with the Court of Justice, the Court that had the competence to try and adjudicate this case.ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 29 ธ.ค. 2564, 10:21 น. | กลับขึ้นด้านบน |