ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Unlawful Order of Deportation
Unlawful Order of Deportation

The Plaintiff was an alien who was permitted to take up residency in Thailand. He was sentenced with criminal penalties – 3-year imprisonment and 7,000 Thai Baht fine – by the judgment of the Phuket Provincial Court; but the sentence was deferred. The Plaintiff would not be excluded from entering Thailand under Section 12 paragraph one (6) of the Immigration Act, B.E. 2522 (1979) since he had not been imprisoned by the judgment of the Thai Court. Moreover, the Plaintiff remained residing in Thailand and did not commit a crime or had behavior as specified in Section 12 of the Immigration Act, during the period of deferred sentence. He then would not likely be danger to the society or cause disruption jeopardizing public peace or safety of the public or security of the Kingdom. Thus, the Plaintiff was not prohibited from entering the Kingdom pursuant to Section 12 paragraph one (7) of the same Act. The Supreme Administrative Court affirmed the decision of the Administrative Court of First Instance to revoke the deportation order issued by the official of the Defendant No.1 and the decision on an appeal to dismiss an appeal issued by the Defendant No.2 in effect on the issuance date of the order and the decision.ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 ส.ค. 2564, 14:47 น. | กลับขึ้นด้านบน |