ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Unlawful Permit for the Construction of a LPG Service Station
Unlawful Permit for the Construction of a LPG Service Station

The Defendant unlawfully granted a permit for the construction of a LPG service station to the Interpleader. The LPG service station was set back less than 50 meters from another fuel selling station opposite to the LPG service station. It was inconsistent with Clause 15 (1) of the Ministerial Regulation, No.4, stipulated under the Announcement of the National Executive Council, No. 28, which provides that an area of one service station shall be separated at least 50 meters from other service stations and other fuel oil selling stations located on the side of the same road or highway. Thus, the order for granting a permit of the LPG service station construction issued by the Defendant was unlawful. The Supreme Administrative Court affirmed the decision of the Administrative Court of First Instance to revoke the order and ordered the revocation of the order to be in effect retrospectively on the day the order was issued.




เอกสารประกอบ



ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 11 พ.ค. 2564, 15:11 น. | กลับขึ้นด้านบน |