ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
The Wrongful Act of an Agency because of Its Negligence
The Wrongful Act of an Agency because of Its Negligence

According to Clause 8 (2) of the Announcement of the Ministry of University Affairs regarding the Division of Administrative Agencies in Mahidol University, B.E. 2540 (1997), the Defendant, Mahidol University, was an administrative agency, and Siriraj Hospital was affiliated with the university. Pursuant to Section 4 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), medical records were considered as official information in the form of personal information of patients. The hospital had a responsibility for providing the medical records to patients upon their request under Section 58 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997), and Section 25 of the Official Information Act. In this case, the Supreme Administrative Court held that the hospital neglected its duties because it neither followed nor recovered such documents even though it noticed the loss of the records. It was considered that the hospital violated the Plaintiff's right to receive information. Therefore, the hospital conducted the wrongful act to the Plaintiff, and the Defendant was bound to make compensation pursuant to Section 5 of the Liability for Wrongful Acts of Officials Act, B.E. 2539 (1996).
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 23 เม.ย. 2564, 08:11 น. | กลับขึ้นด้านบน |