ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
The Dispute relating to the Grievance or Injury arising from the Replied Consultation Letter
The Dispute relating to the Grievance or Injury arising from the Replied Consultation Letter

When the official replied the consultation in writing, it was merely giving an opinion as it was consulted. There were not any requirements for the inquiry official to comply therewith. The inquiry official had the discretion to take or not take the result of the consultation for supplementing his consideration so as to issue an order or take
any actions. The reply in writing for the mentioned consultation was a general performance of duties, not being the exercise of powers under the law by the official which affected the status of rights or duties of the person. Hence, the replied consultation letter was not an administrative order and was further not the performance of duties for carrying out administrative acts. Therefore, the dispute relating to the grievance or injury arising from the replied consultation letter concerning the provisions of the Sangha Act B.E. 2505 (1962) or the regulations relating to the Sangha’s duties performance was not the case involving a dispute in relation to a wrongful act of an administrative agency or
a State official arising from the exercise of power under the law or from a by-law,

an administrative order or any other order. This case did not fall within the competences of the Administrative Courts to try and adjudicate.
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 8 มี.ค. 2564, 09:15 น. | กลับขึ้นด้านบน |