ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Unreasonable Delay in Consideration of a Complaint
Unreasonable Delay in Consideration of a Complaint

The Plaintiff concluded an agreement selling a parcel of land including building with Miss P. who was authorized to trade in real estate and execute land allocation. Miss P. did not transfer ownership of the land and building to the Plaintiff after receiving a payment under the agreement. The Plaintiff then filed a complaint with the Defendant asking it to assist her in acquiring the ownership of land and building. She argued that the Defendant considered the complaint with delay so she filed a case with the Administrative Court of First Instance. The Supreme Administrative Court held that the official of the Defendant performed his/her duty as required by the law with unreasonable delay, under Section 9 paragraph one (2) of the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999). However, damages shall not be awarded since a wrongful act committed by the official of the Defendant was not directly caused by the official of Defendant's performance of official duties with unreasonably delay. As a result, the Supreme Administrative Court reversed the Judgment of the Administrative Court of First Instance which ordered the Defendant to reimburse damages to the Plaintiff.
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 14 ม.ค. 2564, 10:35 น. | กลับขึ้นด้านบน |