ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Registering the Change of the Company’s Director Based upon Incorrect Facts
Registering the Change of the Company’s Director Based upon Incorrect Facts

The Plaintiff signed a request of the registration of the change of
an authorized director of P Company without consent because he did not know
the detail of the document. The Defendant No.1 failed to remove his name from
the registration of P Company as the Plaintiff requested. The Plaintiff then appealed against the decision of the Defendant No.1 to the Defendant No.2 but he affirmed
the decision; thus, he filed a case with the Administrative Court of First Instance.
The Supreme Administrative Court held that there was no clear and sufficient evidence showing that an extraordinary general meeting was held. Although
the signature of the Plaintiff written on the request was legally binding, the meeting was not held; so it was impossible that a resolution to change an authorized director of P Company was approved. The fact which was a requirement of the legality of
the registration did not occur so the registration of the change of an authorized director was invalid.
The Supreme Administrative Court affirmed the judgment of
the Administrative Court of First Instance to revoke the orders of the Defendant No.1 and Defendant No.2
and cancel the registration of changing the company’s director.
เอกสารประกอบปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 7 ม.ค. 2564, 16:04 น. | กลับขึ้นด้านบน |