ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (จ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า บริเวณศาลปกครองนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 3 พ.ค. 2565

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 3 พ.ค. 2565


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
17 ส.ค. 2565อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (จ้างจัดทำสื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลัก...
17 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกค...
17 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกฤตภาลข่าวรายวัน (การบริการสืบค้นข่าว และตัดข่าวจากหนังสือพ...
16 ส.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลปกค...
16 ส.ค. 2565อ่านต่อ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับการลงนามของสำนักงานศาลปกครอง (ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการตัดต่อและลำดับภาพวีดิทัศน์ จำน...
16 ส.ค. 2565อ่านต่อ