ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 21 เม.ย. 2564

เอกสารประกอบ

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 21 เม.ย. 2564


ข่าวอื่นๆ ในหมวดจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่...
3 ธ.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างปรับปรุงอาคารศาลปกครองนครราชสี...
2 ธ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา...
2 ธ.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
2 ธ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก...
2 ธ.ค. 2564อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น...
2 ธ.ค. 2564อ่านต่อ