ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ปรับปรุงเมื่อ 7 ก.พ. 2566

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองในส่วนกลาง (อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ, อาคารที่ทำการศาลปกครองชั่วคราว (อาคารเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ) และอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองในส่วนกลาง (อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ, อาคารที่ทำการศาลปกครองชั่วคราว (อาคารเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ) และอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมีนาคม 2566 - กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว 7 ก.พ. 2566  |  อ่าน 9   |  ดูรายละเอียดข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 4,462 รายการ
แสดงข้อมูล
รายการต่อหน้า
  • หน้า 1/447