ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานหน้าบัลลังก์

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานหน้าบัลลังก์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 5 ม.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และระเบียบเกี่ยวกั...
28 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน...
28 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าท...
27 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที...
27 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ...
26 ม.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่...
26 ม.ค. 2565อ่านต่อ