ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 120 ตามประกาศสำนักงานศาลปกครองฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รายงานตัวในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ตามเวลาและสถานที่ที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด
และบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

(สำหรับเวลาและสถานที่บรรจุเข้ารับราชการจะแจ้งให้ทราบในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 
ผ่านทางกลุ่ม LINE “ปฐมนิเทศ64”)

ดาวน์โหลดหนังสือ/แบบตอบรับการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการ/
กำหนดการรายงานตัว/แนวทางการเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
>> คลิก <<
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0 2141 0780 (ในวันและเวลาราชการ)

 

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง กำหนดวันเข้ารับการเขี...
21 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น...
20 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเห...
1 ก.ย. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบและมีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบคัด...
10 ส.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ...
30 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับ...
27 ก.ค. 2564อ่านต่อ