ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 120 ตามประกาศสำนักงานศาลปกครองฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
รายงานตัวในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ตามเวลาและสถานที่ที่สำนักงานศาลปกครองกำหนด
และบรรจุเข้ารับราชการในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

(สำหรับเวลาและสถานที่บรรจุเข้ารับราชการจะแจ้งให้ทราบในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2564 
ผ่านทางกลุ่ม LINE “ปฐมนิเทศ64”)

ดาวน์โหลดหนังสือ/แบบตอบรับการรายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการ/
กำหนดการรายงานตัว/แนวทางการเตรียมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่
>> คลิก <<
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0 2141 0780 (ในวันและเวลาราชการ)

 

วันทีประกาศข่าว: 10 ก.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกบุ...
23 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ...
19 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) วัน เวลา สถานที่สอบ และ...
5 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบุค...
3 พ.ค. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง...
29 เม.ย. 2565อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ...
28 เม.ย. 2565อ่านต่อ