ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การศึกษาดูงานศาลปกครองของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

        เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 47 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมีนายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครอง เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองต่อไป

 


ข้อมูลและภาพข่าว  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 3 ส.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิ...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ