ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในนาม

สำนักงานศาลปกครอง ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565
ในนาม "ศาลปกครอง" ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุงพัฒนาศาสนสถาน และส่งเสริมศาสนธรรมในการจรรโลงในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) ชื่อบัญชี "สำนักบริหารกลาง (เงินทำบุญ)" เลขที่บัญชี 980-2-16424-0

(ส่งสำเนาใบนำฝากเงิน หลักฐานการโอนเงินมาที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรสาร 0 2105 5565 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ 0 2141 0904 และ 0 2141 0976 (ในวันและเวลาราชการ)

วันทีประกาศข่าว: 29 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
12 ส.ค. 2565 อ่านต่อ