ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้บริหารศาลปกครองร่วมประชุมใหญ่ทางวิชาการของ IASAJ ครั้งที่ 14 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2565

        นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ รองประธานศาลปกครองสูงสุด และนายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่ทางวิชาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ (The International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ)) ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองสูงสุดในภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา” (The Role of the Supreme Administrative Jurisdictions during the Coronavirus Crisis) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2565 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐ ในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ สภาแห่งรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพการประชุมใหญ่ทางวิชาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 14


ภาพการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 24 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองขอนแก่น ให้การต้อนรับนักศึกษา สาขาการจัดการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการศึก...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ