ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดงานพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ต

       วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดงานศาลปกครองพบสื่อมวลชนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และ Facebook Live (กลุ่มปิด) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองให้แก่สื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่เขตอำนาจของศาลปกครองภูเก็ต จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
       โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานฯ และมีนายอนุวงศ์ ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง และมีผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประกอบด้วย นายวิทยา นพมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต นายกรเอก ทวิพรชยทัต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง และนายพนมทวน แก้วบางพูด ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ให้เกียรติแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในงานดังกล่าวด้วย

 

วันทีประกาศข่าว: 17 มิ.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันครบรอบเปิดทำการ 19 ปี...
18 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565 อ่านต่อ