ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองอุบลราชธานี จัดอบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

        เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่รัฐ เผยแพร่ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม นางมณีวรรณ กองบุญมา ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดอบรม และนายตรีทศ นิโครธางกูร รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวนำก่อนการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและวินัย และคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
        สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง รวมทั้งส่งเสริมให้เข้าถึงบทบาทของศาลปกครองมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 800 คน

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

วันทีประกาศข่าว: 12 พ.ค. 2565







ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ