ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การศึกษาดูงานศาลปกครองของนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 คณะนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย นายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าชมการนั่งพิจารณาคดี และศึกษาดูงานการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “กระบวนพิจารณาคดีปกครอง และเขตอำนาจของศาลปกครอง” โดย นายอนุวงศ์ ซาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง คณะผู้เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง 

 

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 28 เม.ย. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ