ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองให้กับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศาลปกครอง ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
"การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลปกครองให้กับประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"

เพื่อที่สำนักงานศาลปกครองจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลปกครองให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
ร่วมตอบแบบสอบถามฯ โดยคลิกที่ >> https://forms.gle/Ef5joS8gmb1q5eRq5 <<
สำนักงานศาลปกครอง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้
จัดทำโดย  สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 18 มี.ค. 2565ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ