ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระหว่าง วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 (รวม 5 วัน) ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 8,900 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

2. หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง
 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 21 มิถุนายน 2565 (รวม 12 วัน) ค่าลงทะเบียนการอบรม จำนวน 25,000 บาท
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางการบรรยายและใบสมัคร >>คลิก<<

***ค่าใช้จ่ายในการอบรม (ผู้ได้รับอนุมัติฯ เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
โทร. 0 2141 1033 , 0 2141 1034 และ 0 2141 0709

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th หรือ Email : [email protected]

วันทีประกาศข่าว: 22 ก.พ. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อธิบดีศาลปกครองกลาง นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ 9 ไปศึกษาดูงาน ณ ศาลฎีกา...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองและคณะ เนื่องในโอกาสที่ได้มาประชุมเพื่อขับเคลื่...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเปิดเวทีพบสื่อมวลชนออนไลน์ ในพื้นที่เขตอำนาจศาลปกครองระยอง...
27 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ