ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ในหลักสูตร "คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม"
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2565 
ด้วยระบบ Microsoft Team แพร่สัญญาณจากอาคารที่ทำการศาลปกครองระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ค่าลงทะเบียนการอบรมจำนวน 2,200 บาท/คน (รับจำนวนจำกัด 300 คน)
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดและกำหนดการอบรม >> คลิก <<
ดาวน์โหลดใบสมัคร
>> คลิก <<
โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง
โทรศัพท์ 0 3869 4513 - 30 ต่อ 302 - 303 
 หรือ 08 1591 9626

วันทีประกาศข่าว: 3 ธ.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ