ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การประชุมนานาชาติระหว่างประธานศาลทั่วโลก ว่าด้วยมาตรา 51 แห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย ครั้งที่ 22

        โรงเรียนประจำเมืองมอนเตสซอรี (City Montessori School - CMS) จัดการประชุมนานาชาติระหว่างประธานศาลทั่วโลก ว่าด้วยมาตรา 51 แห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย ครั้งที่ 22 หัวข้อ “GLOBAL GOVERNANCE FOR A SUSTAINABLE WORLD ORDER” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เป็นผู้แทนศาลปกครองในการเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวและกล่าวปาฐกถาในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 หัวข้อ “CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENTAL JUSTICE, PLANETARY WELLBEING AND THE LEGACY OF MINORS OPPOSA VS. SECRETARY FACTORAN” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.30 - 13.30 น. สำหรับการประชุมนานาชาติดังกล่าวถือเป็นเวทีระหว่างประเทศสำหรับตุลาการศาลปกครองไทย ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้แทนศาลจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของศาลต่าง ๆ ในต่างประเทศและเป็นโอกาสอันดีในการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

วันทีประกาศข่าว: 22 พ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ