ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

        เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
        ในการนี้ นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมให้การรับรอง ณ ห้องรับรองประธานศาลปกครองสูงสุด ชั้น 10 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด
เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ในการนี้ ดร. เซลีน อแก็ธ คาโร (Dr. Celine-Agathe Caro) ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย และคณะ
เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารศาลปกครองด้วย

ข้อมูลโดย สำนักการต่างประเทศ

วันทีประกาศข่าว: 26 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ