ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
เข้าร่วม "โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564"
ระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤศจิกายน 2564 ผ่านช่องทาง กลุ่มไลน์ และ Microsoft Teams 

4 กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลักที่ 1    เปิดบ้านศาลปกครอง 
กิจกรรมหลักที่ 2    รู้จักศาลปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 3    เข้าใจคดีปกครองและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 4    ศึกษาดูงานและรับประกาศนียบัตร

สมัครได้ที่  https://bit.ly/3DFE4BG  ตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤศจิกายน  2564 

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครฯ คลิก
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ คลิก

วันทีประกาศข่าว: 26 ต.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ