ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม จิบกาแฟยามบ่ายกับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้

         วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานศาลปกครองยะลาได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์คดีปกครองและกระบวนพิจารณาคดีปกครองในกิจกรรม “จิบกาแฟยามบ่าย” กับมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการร่วมสำนักงานศาลปกครองยะลา /สงขลา ผ่านระบบการประชุม Microsoft Teams) โดยมีนายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ อธิบดีศาลปกครองยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอาทร คุระวรรณ อธิบดีศาลปกครองสงขลา ,นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองยะลา

 

วันทีประกาศข่าว: 15 ต.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองระยอง จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ ในหลักสูตรคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห...
3 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การปฏิบัติราชการของตุลาการศาลปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
2 ธ.ค. 2564 อ่านต่อ
การสัมมนา หัวข้อ ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง : มุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ...
30 พ.ย. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปก...
25 พ.ย. 2564 อ่านต่อ