ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference)

          สำนักงานศาลปกครองได้จัดสัมมนา เรื่อง “การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference) ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองที่มีอำนาจ หรือได้รับมอบหมายให้มีอำนาจตัดสินใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. และในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 53 คน และได้รับเกียรติจาก นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด นายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนา
          ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาในการนำความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีปกครองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ราชการต่อไป


นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
พร้อมด้วยนายอนนท์  อดิเรกสมบัติ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
นายวุฒิชัย ไทยเจริญ รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
และนายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์ ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ

นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ข้อมูลและภาพข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การเปิดทำการศาลปกครองอุดรธานี...
23 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาร...
20 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ