ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมายให้ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดและคณะ เป็นผู้แทนศาลปกครองมอบของที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง แด่ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 นายปิยะ  ปะตังทา  ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด กรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง และนางจิตผ่อง  อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครอง เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้แทนศาลปกครองมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง แด่ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


วันทีประกาศข่าว: 15 มิ.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่านคำพิพากษา ผ่านระบบการประชุมจอภาพ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลท่าสาป ...
29 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ขอเชิญรับชมเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ...
27 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ