ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย นายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายลาปูฌเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตลอดห้วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย นายลาปูฌ ได้กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองหน่วยงานตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการที่แน่นแฟ้นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทยเสมอมา

วันทีประกาศข่าว: 15 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา...
22 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะรองประธานศาลปกครองสูงสุด เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื...
20 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก...
20 ก.ค. 2564 อ่านต่อ
การให้บริการประชาชนของศาลปกครองภายใต้ข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564...
19 ก.ค. 2564 อ่านต่อ