ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน เป็นวันแรก


นายปิยะ  ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสเปิดใช้
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

 


นายบุญอนันต์  วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ในฐานะประธานกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
และเตรียมความพร้อมศาลปกครองสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด
แนะนำ วิธีการใช้งาน พร้อมตอบข้อซักถามให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ 

 

นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง
นำเสนอวิธีการใช้งานของระบบฯ (Demo) ให้แก่สื่อมวลชน 


คลิกที่รูปเพื่อขยาย

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

- เข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  คลิก
- ประกาศเพื่อรับรองการเปิดใช้ระบบ รูปแบบไฟล์ที่ใช้ในการยื่นผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  คลิก
- คลิปแนะนำระบบฯ คลิก

วันทีประกาศข่าว: 30 พ.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว


วิดีโอประกอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ