ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง

      “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” เป็นระบบที่ศาลปกครองพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี ด้วยความสำคัญและความสำเร็จของการพัฒนาระบบดังกล่าวนี้เอง ศาลปกครองจึงได้เสนอ “โครงการพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน” เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยด้วย

        การเข้าใช้ “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์” สามารถทำได้โดยสะดวกในทุกเวลา และทุกสถานที่ที่ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยมีขั้นตอนการเข้าใช้งานที่เรียบง่ายเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ ขั้นตอนแรก การระบุตัวบุคคลผู้ใช้งาน โดยการระบุชื่อผู้ใช้งาน (user name) และรหัสผ่าน (password) ซึ่งได้รับมาจากการเข้าลงทะเบียนในระบบ และขั้นตอนที่สอง การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เช่น การยื่นฟ้อง การยื่นคำให้การ เป็นต้น

       นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการใช้งานได้ด้วยตนเอง และการใช้งานแต่ละส่วนจะเริ่มจากการให้ผู้ใช้งานสามารถเตรียมเรื่องของตนได้เองภายในระบบ เช่น การร่างคำฟ้อง หรือการร่างคำให้การ ฯลฯ จากนั้น ระบบจะให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนของสิ่งที่ได้จัดทำขึ้น สุดท้าย จึงให้ผู้ใช้งานทำการตกลงใจดำเนินการ เช่น ยื่นคำฟ้อง คำให้การ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบได้ทุกขั้นตอน และที่สำคัญเมื่อมีการส่งเอกสารผ่านระบบแล้ว ระบบจะดำเนินการตอบกลับอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่ยื่นเอกสารผ่านระบบดังกล่าวด้วย

 


คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

 

- เข้าใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  คลิก
- ประกาศเพื่อรับรองการเปิดใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
- คลิปแนะนำระบบฯ คลิก

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
[email protected]สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

วันทีประกาศข่าว: 28 เม.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ภาพประกอบข่าว


วิดีโอประกอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข...
28 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครองในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและการเผยแพ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับกรมที่ดิน จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจ...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 7 ปี เปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
21 ม.ค. 2565 อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
17 ม.ค. 2565 อ่านต่อ