ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การศึกษาดูงานศาลปกครองของผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

        เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การบริหารบุคลากร การปฏิบัติราชการทางปกครองในสถานการณ์โควิด และการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง เยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข้อมูลและภาพข่าว วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

Share


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 มิ.ย. 2565, 00:00 น.


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

17 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครองร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47...
17 ส.ค. 2565, 16:14 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : วุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด...
16 ส.ค. 2565, 15:34 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ...
16 ส.ค. 2565, 13:43 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : ศาลปกครองยะลาร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 4 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
16 ส.ค. 2565, 13:32 น.อ่านต่อ
16 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉ...
16 ส.ค. 2565, 11:11 น.อ่านต่อ
12 ส.ค. 2565 : สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพร...
12 ส.ค. 2565, 20:35 น.อ่านต่อ